Praca w projekcie ze stypendium

Szukam studenta/studentki, który chciałby zaangażować się w projekcie “Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości”.

Ogłoszenie: PL
Announcement: EN
Personal data protection details
Regulamin konkursu NCN

Oczekujemy:

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. CV z opisem dotychczasowych osiągnięć
  2. list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań (maksymalnie jedna strona); list powinien zawierać oświadczenie w formie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
  3. transkrypt z ocenami z dotychczasowego przebiegu studiów (oraz potwierdzenie uczęszczania na aktualne studia)
  4. opcjonalnie jeden list rekomendacyjny wysłany na adres: mojeimie.nazwisko at pw.edu.pl

Kompletne zgłoszenia proszę wysyłać e-mailem na adres: mojeimie.nazwisko at pw.edu.pl do 30 listopada 2022 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.