Posts by Collection

applications

no current openings

Praca Magisterska ze stypendium

Szukam studenta studiów II stopnia, który chciałby zrealizować swoją pracę magisterską pracując ze mną w projekcie “Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości”.

Praca Magisterska ze stypendium

Szukam studenta studiów II stopnia, który chciałby zrealizować swoją pracę magisterską pracując ze mną w projekcie “Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości”.

Praca w projekcie ze stypendium

Szukam studenta/studentki, który chciałby zaangażować się w projekcie “Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości”.

portfolio

publications

research

talks

teaching

Teaching experience 1

Undergraduate course, University 1, Department, 2014

This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.